Deset božjih zapovijedi riječima današnjice

Objavljeno: 2. listopada 2016. Kategorija: Bog i vjera

Deset Božjih zapovijedi danih po Mojsiju