Rehabilitacija Krista (6) – Dogme i poučci- bedem crkvene hijerarhije protiv Slobodnog Duha.

Objavljeno: 15. prosinca 2016. Kategorija: Rehabilitacija Krista

Bezbrojne dogme i poučci čine temelj vatikanske Crkve, koje jedva netko pozna, što vrijedi i za svećenike. Ovo... Prikaži više

Tematski kanali