Rehabilitacija Krista (23) – Djelo otkupljenja Krista Božjega.

Objavljeno: 15. prosinca 2016. Kategorija: Rehabilitacija Krista

Prakršćani u sljedbeništvu Isusa iz Nazareta jamče za Krista: jedan za svih, Krist – svi za jednoga, Krista. K... Prikaži više

Tematski kanali