15. prosinca 2016.

2:00

Rehabilitacija Krista Božjeg – nova knjiga Rehabilitacija Krista Božjeg – nova knjiga Jedinstveno djelo s činjenicama, koje razotkriva mnogo toga kao i duhovnu pozadinu zlouporabe imena Isusa, Kri...

15. prosinca 2016.

1:3:35

Rehabilitacija Krista (7) Sloboda ili vječno prokletstvo. Rehabilitacija Krista (7) Sloboda ili vječno prokletstvo. Najstrašnije crkveno učenje je navodni vječni pakao za sve koji drugačije vjeruju – za "heretike". V...

15. prosinca 2016.

14:16

Rehabilitacija Krista (23) – Djelo otkupljenja Krista Božjega. Rehabilitacija Krista (23) – Djelo otkupljenja Krista Božjeg... Prakršćani u sljedbeništvu Isusa iz Nazareta jamče za Krista: jedan za svih, Krist – svi za jednoga, Krista. K...

15. prosinca 2016.

52:37

Rehabilitacija Krista (5) – Preziranje i ugnjetavanje žene. Rehabilitacija Krista (5) – Preziranje i ugnjetavanje žene.... Crkveni oci rimske crkve, krive prvu ženu "Evu" za takozvani "istočni grijeh", kad je jedn...

15. prosinca 2016.

1:0:38

Rehabilitacija Krista (6) – Dogme i poučci- bedem crkvene hijerarhije protiv Slobodnog Duha. Rehabilitacija Krista (6) – Dogme i poučci- bedem crkvene hi... Bezbrojne dogme i poučci čine temelj vatikanske Crkve, koje jedva netko pozna, što vrijedi i za svećenike. Ovo...

15. prosinca 2016.

42:38

Rehabilitacija Krista (4) – Borba svećeničke kaste protiv slobodnog duha. Rehabilitacija Krista (4) – Borba svećeničke kaste protiv sl... Svećenici se bore protiv Božjih proroka od svojih početaka. U svim vremenima je bio isti obrazac klevetanja. K...