2. listopada 2016.

1:28:07

Od Abrahama do Gabriele Od Abrahama do Gabriele

2. listopada 2016.

40:08

Svemirsko jedinstvo koje govori (3) Svemirsko jedinstvo koje govori (3) „Riječ univerzalnog Duha Stvoritelja“ Kozmički udžbenik i priručnik škole Božanske Mudrosti. Božansko-proročki...

2. listopada 2016.

53:08

Njemačka proročica današnjice Njemačka proročica današnjice Nekrivotvorena riječ Božja u Biblioteci Sophia, savezu slobodnoga Duha današnjice

2. listopada 2016.

1:11:37

Deset božjih zapovijedi riječima današnjice Deset božjih zapovijedi riječima današnjice Deset Božjih zapovijedi danih po Mojsiju

2. listopada 2016.

37:08

Put prema unutrašnjoj slobodi Put prema unutrašnjoj slobodi Horor astrala (5)

2. listopada 2016.

43:38

Bog, ljubav koja nam pokazuje gdje je izlaz Bog, ljubav koja nam pokazuje gdje je izlaz Horor astrala (4)