2. listopada 2016.

35:05

Što osvajamo, ako činimo što Bog želi? Što osvajamo, ako činimo što Bog želi? Životna škola za svladavanje života - put ka kozmičkoj svijesti (18)

2. listopada 2016.

40:37

Božja volja Božja volja Životna škola za svladavanje života - put ka kozmičkoj svijesti (17)

2. listopada 2016.

40:07

Mi smo kozmička bića u Bogu Mi smo kozmička bića u Bogu Životna škola za svladavanje života - put ka kozmičkoj svijesti (15)